Blog Image

Minklubbs-bloggen

Information i bloggformat

För att komma till minklubbens ordinarie webbplats, klicka här.

Kallelse till årsmöte 28/11

2017 Posted on 2017-11-17 22:40

FLOTTANS MINKLUBB

inbjuder till Årsmöte tisdag 2017-11-28 på Sjöofficerssällskapet, Skeppsholmen.

Minvapnets väktare – Flottiljamiral Ewa Skoog Haslum kåserar om tiden som chef för 4.sjöstridsflottiljen

Anmälan till klubbmästare Jan Romson på e-post jan.romson@tele2.se eller mobil 070-630 16 99 snarast, dock senast måndag 2017-11-20.

Till middag serveras Skageracktoast till förrätt, kalventrecote med rostad potatis och madeirasky till huvudrätt med lättöl/vatten. Efter maten får vi kaffe och SOSS-kaka. För middag betalar du 270 kr. Övrig dryck betalas av var och en för sig.

Öl, vin och starkvaror finns som vanligt till försäljning i baren.

Betalning sker på plats.

Program (cirkatider)

Kl. 17-18 BIO i Kastellet

Kl. 18.00 Årsmöte i Kastellet

Kl. 19.30 Middag på Segelkronan

Kl. 20.30 Kåseri

Kl. 22.00 Avtropp

Vintermöte

2018-02-22Kallelse till höstmötet 19/10

2017 Posted on 2017-09-30 20:30

FLOTTANS MINKLUBB

inbjuder till klubbmöte torsdag 2017-10-19 på Sjöofficerssällskapet Stockholm

”Minören och taktiken”

Örlkn Carl Lundvall ger oss det senaste inom minröjningstaktiken. Vid mötet kommer Minklubbens vandringspris till det fartyg som vunnit årets minjaktstävlan att delas ut.

Anmälan sker till Jan Romson på e-post jan.romson@tele2.se eller mobil 070-630 16 99. Anmäl dig snarast, dock senast torsdag 2017-10-14.

Till middag serveras Färsbiffar med svampsås och klyftpotatis med lättöl eller vatten samt kaffe med SOSS-kaka, pris 270 kr. Öl, vin och andra drycker finns till försäljning i baren. Betalning sker på plats.

Program, ca-tider:

Kl. 1700 BIO på Segelkronan

Kl. 1800 Möte och föredrag på Segelkronan

Kl. 1900 Ajournering för förfriskningar

Kl. 1930 Middag

Nästa möte är årsmöte tisdag 2017-11-28

Hans Bergström arbetar med en bok om minkriget under VK II och de efterföljande efterkrigsminsvepningarna. Hans efterlyser berättelser som kan komplettera den annars ganska ”torra” verksamhetsbeskrivningen.


Berättelser kan lämnas via e-post, brev eller telefon till Hans Bergström, Förridargränd 9, 165 52 Hässelby, hans.g.bergstrom@telia.com, 08-29 21 66.

Följ oss på www.minklubben.se och Facebook.com/minklubben

Swisha Minan 123 073 0994

Välkommen!Kriterier för medlemskap i Flottans minklubb

2014 Posted on 2017-09-30 18:46

Ref: Stadgarnas § 2. Klubbens medlemmar utgörs av ledamöter och hedersledamöter.

Berättigad till inträde i klubben som ledamot är officer eller vederlike som visar stort intresse för minvapnets roll i sjökriget. Klubbmöte fastställer från tid till annan gällande inträdeskriterier på förslag från styrelsen, vilken därefter har att bekantgöra dessa kriterier för klubbens medlemmar. Sålunda berättigade personer erbjuds inträde genom styrelsens försorg.

Inträdeskriterier:

Minklubben har som syfte att under kamratliga former stärka intresset för minvapnet.

Minklubben vänder sig till Dig som vill träffas några gånger per år och lyssna på, samt bidra till intressanta föredrag om minor, minröjning, fartyg etc. Du är välkommen som medlem om Du tjänstgör eller har tjänstgjort inom Försvarsmakten. Vi välkomnar dessutom Dig som genom Ditt yrke visat intresse för och bidragit till minvapnets roll i sjökriget.


Ärendets beredning:

Styrelsen bereder ärendet 2014-03-25.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta enligt förslaget.

Årsmötet 2014-11-27 beslutar enligt styrelsens förslag.

Årsmötesprotokollet justerat.

Kritierierna är gällande.4-klubbarsmöte 3 maj 2017

2017 Posted on 2017-04-01 14:24

MingF
Ubåtsjaktklubben
Flottans minklubb
Ubåtsklubben Sjöormen

Inbjuder till gemensamt klubbmöte onsdag 3 maj 2017 på Tre Vapen (TrV) Banérgatan 62, Stockholm.

”Svensk försörjningssäkerhet”

Kvällens föredragshållare Marindirektör 1gr Jan-Eric Nilsson tar utgångspunkt i det föredrag som han inledde Försvarslogistikchefens fältövning med 2016, där Gotlands försvar och försörjning var i fokus.


Program

(Obs var i tid för inpassering)

Kl 17.45 Kvällens föredrag (TrV Filmsal C)

Kl 19.19 Middag (TrV Vingen)

Meny

Toast skagen

Lammfilé med chévregratäng

Lättöl/vatten

Kaffe

195 kr

(Anmäl eventuella allergier)

Öl, vin och starkvaror finns till försäljning i baren. All betalning sker på plats.

Bindande anmälan med namn, personnummer och klubbtillhörighet till Jan Ericsson, mail: jan.ericsson@fmv.se eller mobil 070-882 58 91. Snarast men inte senare än måndag 24 april.

(ming.nu) (ubatsjaktklubben.se) (minklubben.se) (sjoormen.se)

Marinens kamratföreningar håller sedan flera år gemensamma möten, för att främja kamratskap och diskussioner kring försvarsförmåga.

Varmt välkomna till en intressant och trevlig kväll!Kallelse till vintermöte 15/2

2017 Posted on 2017-02-07 20:38

FLOTTANS MINKLUBB
inbjuder till klubbmöte onsdag 2017-02-15
i FMV lokaler, Tre Vapen Stockholm.

Föredragshållare är Bo Rydell Saab Dynamics: ”Sjöminröjningens utveckling inom industrin”


Anmälan till Gunnar Hansen på e-post gunnar.hansen@fmv.se eller mobil 070-669 47 53 snarast, dock senast torsdag 2016-02-09.

Till middag serveras toast Skagen till förrätt, ibericogris (styckdelar: pluma & sicreto) med potatisterrin, rödvinssky & chorizomajo till huvudrätt, fläderpannacotta med limemarinerade bär till efterätt och kaffe. 270 kronor per person.

Öl, vin och starkvaror finns till försäljning i baren.

All betalning sker på plats.

Program, ca-tider:

Kl. 1700-1800 Baren är öppen (BIO), Tre Vapen Vingen

Kl. 1800-1900 Kvällens föredrag inkl diskussion

Kl. 1900-2200 Middag, samkväm, fortsatt diskussion

Boka in kommande minklubbsmöten: 4 maj (preliminärt) och 5 oktober. Årsmöte 28 november.

Årsavgift 100 kr betalas in på Plusgiro 25 40 38-3 eller Swish 123 073 09 94.Oerhört lyckade pubkväll i Karlskrona

2017 Posted on 2017-02-07 20:33

Kort rapport efter oerhört lyckad pubkväll å Virginska mässen i Eugenie:

I samarbete med kadetterna vid Sjöstridsskolan anordnade Minklubben en pubkväll på kadettmässen i Eugenie. Detta som en afterwork efter Marinstridsdagarnas andra dag. Arbetsdagen hade bjudit på många intressanta och givande diskussioner och dialoger både i seminarieform och grupparbetsform som gemensamt fört utvecklingen av Sveriges minkrigsförmåga framåt. När mässens portar öppnade kl 18 fortsatte dessa givande diskussioner minkrigare emellan under mer uppslupna former. Totalt deltog drygt 25 personer och förutom representanter från minröjningsdivisionerna och röjdykardivisionen hade även representanter från både ytstridenheterna och FMV vågat sig dit. 33.Minröjningsdivisionen bjöd laget runt på styrkande droppar varvid en och annan minvisa ekande sjöngs i de fina lokalerna. Baren bemannades dock förtjänstfullt av TRE mycket raska flaggkadetter så det, för oss minkrigare, normala arbetssättet ”två mans jobb och resten fikar” lyckades inte riktigt men som flaggkadetter har de ju lite kvar att lära. Undertecknad höll också ett kort anförande och berättade lite om Minklubben. Kvällen blev lång men leden skola icke bli trång.

Några bilder blev det tyvärr inte.

Ingen hade med sig Minklubbsmerchandise till försäljning tyvärr. Vi får helt enkelt ordna något mer evenemang under våren. Förhoppningsvis fick vi in några årsavgifter i alla fall. Folk hade hursomhelst väldigt roligt och alla verkade väldigt nöjda med konceptet som jag hoppas kunna fortsätta även kommande år under MSDG. Jag har också, å Minklubbens vägnar, framfört ett stort tack till Kadettkompaniet för gott samarbete.

Ha det gott

/Adi

Ludvig Adielsson
KaptenMötesplan 2017 (preliminär)

2017 Posted on 2017-01-11 19:06

After work i Karlskrona, onsdag 25 januari.

Vintermöte i Stockholm, onsdag 15 februari.

Vårmöte i Stockholm, maj månad.

Höstmöte i Stockholm, sent september månad.

Årsmöte (i Stockholm), tisdag 28 november.Under det gångna året har två minörprofiler ”Lagt sin sista slinga”

2016 Posted on 2016-12-31 11:51

Christer Nordling
Minklubben 2016-11-29

Kamrater

Under det gångna året har två minörprofiler

”Lagt sin sista slinga”.

Rolf Blomqvist och Johan Fischerström.

Blomman, som vi känner honom, gick bort den 15 mars, vid nästan 80 års ålder.

Blomman, började i flottan 1955 som befälselev. Tog studenten vid Försvarets Läroverk och utnämndes till fänrik 1964.

Blomman blev minör och seglade minsvepare av alla sorter och befattningar. Efter MHS stabskurs väntade tjänstgöring vid ÖrlbO där Blomman bla var stabschef under ubåtsjakten under 1980 talet.

Efter Muskö fick Blomman det jobb som alla minörer traktade efter då han blev en våra sista chefer för

6. Minröjningsavdelningen. DVS det riktiga minörjobbet!

Blomman avslutade sin framgångsrika sjötjänstkarriär med chefsskapet på HMS Carlskrona under expeditionen 90 – 91.

Blomman tog pension som 55-åring.

Blomman brann för minvapnet i alla dess former. Jag minns särskilt hans engagemang för våra på den tiden mobiliserande delar. Som Chef för 2. Minkrigsavdelningen var jag på den tiden ”Lokal produktionsledare” vilket innebar ansvar för såväl freds som krigsorganisationen.

Blomman var chef för krigsförbandet 2. Minkrigsavdelningen och som sådan blev han en mästare på att utnyttja instrumentet Krigsförbandskurser.

Sådana arrangerade han ett antal av uppe i Hemavan där han samlade staber och fartygsbefäl och under stenhård disciplin drev han arbetet med stridsplaner och reglementen. Men när det var fritid – då hade man mycket roligt!

Det var ur krigsförbandet som Jasminorden föddes. Vars fjällkapitel förlades till snögrottorna på fjällets solsida.

Det var en fröjd att komma dit och följa förbandets utveckling och ta del av Blommans goda ledarskap.

Jasminorden ja – många av oss här har haft förmånen att vid Jasminordens årssammankomster lyssna på Blommans årliga ”Linjetal” om sakernas tillstånd och vad han tyckte om våra ledare av olika sorter och hur de skötte sitt värv.

Många sanningar blev det!

På samma sätt minns vi Blomman från våra sammankomster här i Minklubben.

När han efter att ha begärt ordet reser sig och lyfter pekfingret i luften och talar om för föredragshållare av alla de slag – amiraler eller ministrar spelar ingen roll – – vad han tycker om deras agerande och hur dom egentligen borde förfara.

Då var det klartext som gällde!

Blomman var ordförande för Minklubben 1987 – 90 och blev hedersledamot i klubben 1992.


Johan Fischerström avled den 28 september. Johan blev 72 år gammal.

Johan och jag är jämnåriga.

Våra pappor seglade bla Arholma minsvepare tillsammans.

Och vi lekte redan som små med varandra och jag kan intyga att Johan var ett riktigt busfrö som ung. Jag har fortfarande en hårlös fläck på huvudet som resultat av Johans hårda näve.

Johan var inget ljus i skolan. Hans stora intresse var idrotten.

Johan kom efter några extra varv i skolan till sin stora förvåning 1965 in på Sjökrigsskolan.

Jag, som bara gjort ett extra varv låg ett år före och kunde därför utse Johan till min son i det då fungerande far och son systemet.

Till mångas förvåning gick det bra för Johan inte bara hos Brymér i idrottshallen utan även i de teoretiska ämnena.

Johan blev fk 1968 och valde som vi vet minörbanan.

Men

Hans stora intresse var fortsatt idrotten och då särskilt handbollen.

Johan var under 1970 talet en av världens bästa handbollsspelare.

Han var given i det svenska landslaget och representerade Sverige i OS turneringen 1972 i Munchen.

Han öste in mål från sin högerkant med den hand som jag tidigt fått känna på!

1974 utsågs Johan till Sveriges bästa spelare och tog en plats i världslaget. Samma år valde Johan att avsluta sin aktiva handbollskarriär.

En imponerande idrottskarriär var därmed över men det som verkligen är imponerande är hur han parallellt skötte sin militära karriär.

Jag glömmer aldrig när förbandet ankrat upp i lä av Ven. Vi vanliga gjorde oss i ordning för att inta en god middag i gunrummet.

Men inte Johan. En båt kom långsides och ner hoppade Johan. Bil till närmaste flygplats. Flyg till Stockholm. Match med Hellas eller om det var landslaget i Eriksdalshallen. Efter avslutad match flyg och båt tillbaka till förbandet och morgonen därpå så stod han där på bryggan när vi lättade ankar och allt var som vanligt igen.

Sån var han – Johan!

När Johan i slutet av 90 talet återvände från tre år som Försvarsattaché i Australien korsades våra vägar på nytt. Själv skulle jag motvilligt lämna ifrån mig chefskapet för 2. Minkrigsavdelningen men att min efterträdare då blev Johan gjorde det hela lite lättare.

Från far till son!

Johan fortsatte och utvecklade där som chef framgångsrikt våra minröjningsoperationer i Baltikum.

Johan utvecklades under karriären från ett hårt slående busfrö till en analytisk tänkare och debattör av rang.

Denna egenskap gjorde honom till framgångsrik chef för Marinens Analysgruppen, Mana där han under åren 91-94 var den som visste absolut mest om hur det verkligen gick till där under ytan!

Under dessa år var han dessutom ställföreträdande delegationschef under Emil Svensson i de sk rysslandssamtalen som skulle ge svar på frågan Varför?

Efter tidig pension jobbade Johan under nio år som generalsekreterare i Sjövärnskåren.

Vi minns Johan när han här vid våra möten – efter att ha fått ordet långsamt – ibland så att man undrade när skall han egentligen börja – analytiskt, eftertänksamt, logiskt och klokt utvecklade sina ståndpunkter.

Efter Johans inlägg fanns det ofta inte mycket mer att säga!

Johan var ordförande i Minklubben 1984 – 86 och blev hedersledamot i klubben 2013.

Johan tilldelades 2007 FMK vapensköld nr 5

med följande motivering

”För att på ett förtjänstfullt sätt bringat ordning i FM annaler, till båtnad för nuvarande och kommande generationer vilka å Krigsarkivet önska läsa i dessa och därmed söka öka sin egen och kanske andras kunskap om den svenska minkrigshistoren i allmänhet och Flottans Minklubb i synnerhet”.

Får jag föreslå att vi tillsammans hedrar våra kamrater med en stunds eftertanke.

Tack« FöregåendeNästa »