Blog Image

Minklubbs-bloggen

Information i bloggformat

För att komma till minklubbens ordinarie webbplats, klicka här.

Kallelse till vintermöte 7/3

2018 Posted on 2018-02-20 14:43

FLOTTANS MINKLUBB

inbjuder till klubbmöte onsdag 2018-03-07 på Tre Vapen, Banérgatan 62, Stockholm

”Världens bästa minröjare – eller åtminstone de mest noggranna”

Förvaltare Roger Edfors vid Maritime Warfare Data Centre berättar om hur planering och analys av sjöminröjning utvecklats.

Bindande anmälan med personnummer för inpassering sker till Gunnar Hansen på e-post gunnar.hansen@fmv.se eller mobil 070-669 4753.

Anmäl dig snarast, dock senast torsdag 2018-03-01.

Till middag serveras klassisk pyttipanna med tillbehör inklusive lättöl eller vatten samt kaffe med kaka, pris 200 kr.

OBS! Betalning av middag sker denna gång till Minklubbens Plusgiro eller Swish (se nedan) eller kontant vid mötet.

Öl, vin och andra drycker finns till försäljning i baren.

Påminnelse!

Det är hög tid att betala årsavgiften på 100 kr

Plusgiro 254038–3

Swish 123 073 0994.

Program, cirka-tider:

Kl. 1700 BIO restaurang Vingen FMV

Kl. 1730 Möte med föredrag

Kl. 1900 Middag och samkväm

Kl. 2200 Vingen stängerNästa möte är planerat till 8 maj 2018 Preliminärt 4-klubbarsmöte

Välkommen!Kallelse till årsmöte 28/11

2017 Posted on 2017-11-17 22:40

FLOTTANS MINKLUBB

inbjuder till Årsmöte tisdag 2017-11-28 på Sjöofficerssällskapet, Skeppsholmen.

Minvapnets väktare – Flottiljamiral Ewa Skoog Haslum kåserar om tiden som chef för 4.sjöstridsflottiljen

Anmälan till klubbmästare Jan Romson på e-post jan.romson@tele2.se eller mobil 070-630 16 99 snarast, dock senast måndag 2017-11-20.

Till middag serveras Skageracktoast till förrätt, kalventrecote med rostad potatis och madeirasky till huvudrätt med lättöl/vatten. Efter maten får vi kaffe och SOSS-kaka. För middag betalar du 270 kr. Övrig dryck betalas av var och en för sig.

Öl, vin och starkvaror finns som vanligt till försäljning i baren.

Betalning sker på plats.

Program (cirkatider)

Kl. 17-18 BIO i Kastellet

Kl. 18.00 Årsmöte i Kastellet

Kl. 19.30 Middag på Segelkronan

Kl. 20.30 Kåseri

Kl. 22.00 Avtropp

Vintermöte

2018-02-22Kallelse till höstmötet 19/10

2017 Posted on 2017-09-30 20:30

FLOTTANS MINKLUBB

inbjuder till klubbmöte torsdag 2017-10-19 på Sjöofficerssällskapet Stockholm

”Minören och taktiken”

Örlkn Carl Lundvall ger oss det senaste inom minröjningstaktiken. Vid mötet kommer Minklubbens vandringspris till det fartyg som vunnit årets minjaktstävlan att delas ut.

Anmälan sker till Jan Romson på e-post jan.romson@tele2.se eller mobil 070-630 16 99. Anmäl dig snarast, dock senast torsdag 2017-10-14.

Till middag serveras Färsbiffar med svampsås och klyftpotatis med lättöl eller vatten samt kaffe med SOSS-kaka, pris 270 kr. Öl, vin och andra drycker finns till försäljning i baren. Betalning sker på plats.

Program, ca-tider:

Kl. 1700 BIO på Segelkronan

Kl. 1800 Möte och föredrag på Segelkronan

Kl. 1900 Ajournering för förfriskningar

Kl. 1930 Middag

Nästa möte är årsmöte tisdag 2017-11-28

Hans Bergström arbetar med en bok om minkriget under VK II och de efterföljande efterkrigsminsvepningarna. Hans efterlyser berättelser som kan komplettera den annars ganska ”torra” verksamhetsbeskrivningen.


Berättelser kan lämnas via e-post, brev eller telefon till Hans Bergström, Förridargränd 9, 165 52 Hässelby, hans.g.bergstrom@telia.com, 08-29 21 66.

Följ oss på www.minklubben.se och Facebook.com/minklubben

Swisha Minan 123 073 0994

Välkommen!Kriterier för medlemskap i Flottans minklubb

2014 Posted on 2017-09-30 18:46

Ref: Stadgarnas § 2. Klubbens medlemmar utgörs av ledamöter och hedersledamöter.

Berättigad till inträde i klubben som ledamot är officer eller vederlike som visar stort intresse för minvapnets roll i sjökriget. Klubbmöte fastställer från tid till annan gällande inträdeskriterier på förslag från styrelsen, vilken därefter har att bekantgöra dessa kriterier för klubbens medlemmar. Sålunda berättigade personer erbjuds inträde genom styrelsens försorg.

Inträdeskriterier:

Minklubben har som syfte att under kamratliga former stärka intresset för minvapnet.

Minklubben vänder sig till Dig som vill träffas några gånger per år och lyssna på, samt bidra till intressanta föredrag om minor, minröjning, fartyg etc. Du är välkommen som medlem om Du tjänstgör eller har tjänstgjort inom Försvarsmakten. Vi välkomnar dessutom Dig som genom Ditt yrke visat intresse för och bidragit till minvapnets roll i sjökriget.


Ärendets beredning:

Styrelsen bereder ärendet 2014-03-25.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta enligt förslaget.

Årsmötet 2014-11-27 beslutar enligt styrelsens förslag.

Årsmötesprotokollet justerat.

Kritierierna är gällande.4-klubbarsmöte 3 maj 2017

2017 Posted on 2017-04-01 14:24

MingF
Ubåtsjaktklubben
Flottans minklubb
Ubåtsklubben Sjöormen

Inbjuder till gemensamt klubbmöte onsdag 3 maj 2017 på Tre Vapen (TrV) Banérgatan 62, Stockholm.

”Svensk försörjningssäkerhet”

Kvällens föredragshållare Marindirektör 1gr Jan-Eric Nilsson tar utgångspunkt i det föredrag som han inledde Försvarslogistikchefens fältövning med 2016, där Gotlands försvar och försörjning var i fokus.


Program

(Obs var i tid för inpassering)

Kl 17.45 Kvällens föredrag (TrV Filmsal C)

Kl 19.19 Middag (TrV Vingen)

Meny

Toast skagen

Lammfilé med chévregratäng

Lättöl/vatten

Kaffe

195 kr

(Anmäl eventuella allergier)

Öl, vin och starkvaror finns till försäljning i baren. All betalning sker på plats.

Bindande anmälan med namn, personnummer och klubbtillhörighet till Jan Ericsson, mail: jan.ericsson@fmv.se eller mobil 070-882 58 91. Snarast men inte senare än måndag 24 april.

(ming.nu) (ubatsjaktklubben.se) (minklubben.se) (sjoormen.se)

Marinens kamratföreningar håller sedan flera år gemensamma möten, för att främja kamratskap och diskussioner kring försvarsförmåga.

Varmt välkomna till en intressant och trevlig kväll!Kallelse till vintermöte 15/2

2017 Posted on 2017-02-07 20:38

FLOTTANS MINKLUBB
inbjuder till klubbmöte onsdag 2017-02-15
i FMV lokaler, Tre Vapen Stockholm.

Föredragshållare är Bo Rydell Saab Dynamics: ”Sjöminröjningens utveckling inom industrin”


Anmälan till Gunnar Hansen på e-post gunnar.hansen@fmv.se eller mobil 070-669 47 53 snarast, dock senast torsdag 2016-02-09.

Till middag serveras toast Skagen till förrätt, ibericogris (styckdelar: pluma & sicreto) med potatisterrin, rödvinssky & chorizomajo till huvudrätt, fläderpannacotta med limemarinerade bär till efterätt och kaffe. 270 kronor per person.

Öl, vin och starkvaror finns till försäljning i baren.

All betalning sker på plats.

Program, ca-tider:

Kl. 1700-1800 Baren är öppen (BIO), Tre Vapen Vingen

Kl. 1800-1900 Kvällens föredrag inkl diskussion

Kl. 1900-2200 Middag, samkväm, fortsatt diskussion

Boka in kommande minklubbsmöten: 4 maj (preliminärt) och 5 oktober. Årsmöte 28 november.

Årsavgift 100 kr betalas in på Plusgiro 25 40 38-3 eller Swish 123 073 09 94.Oerhört lyckade pubkväll i Karlskrona

2017 Posted on 2017-02-07 20:33

Kort rapport efter oerhört lyckad pubkväll å Virginska mässen i Eugenie:

I samarbete med kadetterna vid Sjöstridsskolan anordnade Minklubben en pubkväll på kadettmässen i Eugenie. Detta som en afterwork efter Marinstridsdagarnas andra dag. Arbetsdagen hade bjudit på många intressanta och givande diskussioner och dialoger både i seminarieform och grupparbetsform som gemensamt fört utvecklingen av Sveriges minkrigsförmåga framåt. När mässens portar öppnade kl 18 fortsatte dessa givande diskussioner minkrigare emellan under mer uppslupna former. Totalt deltog drygt 25 personer och förutom representanter från minröjningsdivisionerna och röjdykardivisionen hade även representanter från både ytstridenheterna och FMV vågat sig dit. 33.Minröjningsdivisionen bjöd laget runt på styrkande droppar varvid en och annan minvisa ekande sjöngs i de fina lokalerna. Baren bemannades dock förtjänstfullt av TRE mycket raska flaggkadetter så det, för oss minkrigare, normala arbetssättet ”två mans jobb och resten fikar” lyckades inte riktigt men som flaggkadetter har de ju lite kvar att lära. Undertecknad höll också ett kort anförande och berättade lite om Minklubben. Kvällen blev lång men leden skola icke bli trång.

Några bilder blev det tyvärr inte.

Ingen hade med sig Minklubbsmerchandise till försäljning tyvärr. Vi får helt enkelt ordna något mer evenemang under våren. Förhoppningsvis fick vi in några årsavgifter i alla fall. Folk hade hursomhelst väldigt roligt och alla verkade väldigt nöjda med konceptet som jag hoppas kunna fortsätta även kommande år under MSDG. Jag har också, å Minklubbens vägnar, framfört ett stort tack till Kadettkompaniet för gott samarbete.

Ha det gott

/Adi

Ludvig Adielsson
KaptenMötesplan 2017 (preliminär)

2017 Posted on 2017-01-11 19:06

After work i Karlskrona, onsdag 25 januari.

Vintermöte i Stockholm, onsdag 15 februari.

Vårmöte i Stockholm, maj månad.

Höstmöte i Stockholm, sent september månad.

Årsmöte (i Stockholm), tisdag 28 november.« FöregåendeNästa »