FLOTTANS MINKLUBB inbjuder till årsmöte torsdag 2020-11-26 på Tre Vapen, Banérgatan 62, Stockholm.

Försvarsmaktens förre GD, Peter Sandwall, kåserar om sin tid på blå mattan…

I dessa Coronatider vill vi ha er anmälan med vändande post, dock senast 12 november! Beslut om fysiskt eller endast digitalt möte fattas senast 13 november.

Anmälan till Gunnar Hansen på e-post gunnar.hansen@fmv.se eller mobil 070-669 47 53 snarast, dock senast torsdag den 12 november.

Vid fysiskt möte serveras Toast Skagen till förrätt och Wallenbergare till huvudrätt. Därefter serveras kaffe. Kostnad 250 kr.

Öl, vin och starkvaror finns till försäljning. Betalning sker på plats.

Program (cirkatider)
Kl. 17.00 BIO Restaurang Vingen
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.30 Kaffe och kåseri
Kl. 22.00 Avtropp