Blog Image

Minklubbs-bloggen

Information i bloggformat

För att komma till minklubbens ordinarie webbplats, klicka här.

Under det gångna året har två minörprofiler ”Lagt sin sista slinga”

2016 Posted on 2016-12-31 11:51

Christer Nordling
Minklubben 2016-11-29

Kamrater

Under det gångna året har två minörprofiler

”Lagt sin sista slinga”.

Rolf Blomqvist och Johan Fischerström.

Blomman, som vi känner honom, gick bort den 15 mars, vid nästan 80 års ålder.

Blomman, började i flottan 1955 som befälselev. Tog studenten vid Försvarets Läroverk och utnämndes till fänrik 1964.

Blomman blev minör och seglade minsvepare av alla sorter och befattningar. Efter MHS stabskurs väntade tjänstgöring vid ÖrlbO där Blomman bla var stabschef under ubåtsjakten under 1980 talet.

Efter Muskö fick Blomman det jobb som alla minörer traktade efter då han blev en våra sista chefer för

6. Minröjningsavdelningen. DVS det riktiga minörjobbet!

Blomman avslutade sin framgångsrika sjötjänstkarriär med chefsskapet på HMS Carlskrona under expeditionen 90 – 91.

Blomman tog pension som 55-åring.

Blomman brann för minvapnet i alla dess former. Jag minns särskilt hans engagemang för våra på den tiden mobiliserande delar. Som Chef för 2. Minkrigsavdelningen var jag på den tiden ”Lokal produktionsledare” vilket innebar ansvar för såväl freds som krigsorganisationen.

Blomman var chef för krigsförbandet 2. Minkrigsavdelningen och som sådan blev han en mästare på att utnyttja instrumentet Krigsförbandskurser.

Sådana arrangerade han ett antal av uppe i Hemavan där han samlade staber och fartygsbefäl och under stenhård disciplin drev han arbetet med stridsplaner och reglementen. Men när det var fritid – då hade man mycket roligt!

Det var ur krigsförbandet som Jasminorden föddes. Vars fjällkapitel förlades till snögrottorna på fjällets solsida.

Det var en fröjd att komma dit och följa förbandets utveckling och ta del av Blommans goda ledarskap.

Jasminorden ja – många av oss här har haft förmånen att vid Jasminordens årssammankomster lyssna på Blommans årliga ”Linjetal” om sakernas tillstånd och vad han tyckte om våra ledare av olika sorter och hur de skötte sitt värv.

Många sanningar blev det!

På samma sätt minns vi Blomman från våra sammankomster här i Minklubben.

När han efter att ha begärt ordet reser sig och lyfter pekfingret i luften och talar om för föredragshållare av alla de slag – amiraler eller ministrar spelar ingen roll – – vad han tycker om deras agerande och hur dom egentligen borde förfara.

Då var det klartext som gällde!

Blomman var ordförande för Minklubben 1987 – 90 och blev hedersledamot i klubben 1992.


Johan Fischerström avled den 28 september. Johan blev 72 år gammal.

Johan och jag är jämnåriga.

Våra pappor seglade bla Arholma minsvepare tillsammans.

Och vi lekte redan som små med varandra och jag kan intyga att Johan var ett riktigt busfrö som ung. Jag har fortfarande en hårlös fläck på huvudet som resultat av Johans hårda näve.

Johan var inget ljus i skolan. Hans stora intresse var idrotten.

Johan kom efter några extra varv i skolan till sin stora förvåning 1965 in på Sjökrigsskolan.

Jag, som bara gjort ett extra varv låg ett år före och kunde därför utse Johan till min son i det då fungerande far och son systemet.

Till mångas förvåning gick det bra för Johan inte bara hos Brymér i idrottshallen utan även i de teoretiska ämnena.

Johan blev fk 1968 och valde som vi vet minörbanan.

Men

Hans stora intresse var fortsatt idrotten och då särskilt handbollen.

Johan var under 1970 talet en av världens bästa handbollsspelare.

Han var given i det svenska landslaget och representerade Sverige i OS turneringen 1972 i Munchen.

Han öste in mål från sin högerkant med den hand som jag tidigt fått känna på!

1974 utsågs Johan till Sveriges bästa spelare och tog en plats i världslaget. Samma år valde Johan att avsluta sin aktiva handbollskarriär.

En imponerande idrottskarriär var därmed över men det som verkligen är imponerande är hur han parallellt skötte sin militära karriär.

Jag glömmer aldrig när förbandet ankrat upp i lä av Ven. Vi vanliga gjorde oss i ordning för att inta en god middag i gunrummet.

Men inte Johan. En båt kom långsides och ner hoppade Johan. Bil till närmaste flygplats. Flyg till Stockholm. Match med Hellas eller om det var landslaget i Eriksdalshallen. Efter avslutad match flyg och båt tillbaka till förbandet och morgonen därpå så stod han där på bryggan när vi lättade ankar och allt var som vanligt igen.

Sån var han – Johan!

När Johan i slutet av 90 talet återvände från tre år som Försvarsattaché i Australien korsades våra vägar på nytt. Själv skulle jag motvilligt lämna ifrån mig chefskapet för 2. Minkrigsavdelningen men att min efterträdare då blev Johan gjorde det hela lite lättare.

Från far till son!

Johan fortsatte och utvecklade där som chef framgångsrikt våra minröjningsoperationer i Baltikum.

Johan utvecklades under karriären från ett hårt slående busfrö till en analytisk tänkare och debattör av rang.

Denna egenskap gjorde honom till framgångsrik chef för Marinens Analysgruppen, Mana där han under åren 91-94 var den som visste absolut mest om hur det verkligen gick till där under ytan!

Under dessa år var han dessutom ställföreträdande delegationschef under Emil Svensson i de sk rysslandssamtalen som skulle ge svar på frågan Varför?

Efter tidig pension jobbade Johan under nio år som generalsekreterare i Sjövärnskåren.

Vi minns Johan när han här vid våra möten – efter att ha fått ordet långsamt – ibland så att man undrade när skall han egentligen börja – analytiskt, eftertänksamt, logiskt och klokt utvecklade sina ståndpunkter.

Efter Johans inlägg fanns det ofta inte mycket mer att säga!

Johan var ordförande i Minklubben 1984 – 86 och blev hedersledamot i klubben 2013.

Johan tilldelades 2007 FMK vapensköld nr 5

med följande motivering

”För att på ett förtjänstfullt sätt bringat ordning i FM annaler, till båtnad för nuvarande och kommande generationer vilka å Krigsarkivet önska läsa i dessa och därmed söka öka sin egen och kanske andras kunskap om den svenska minkrigshistoren i allmänhet och Flottans Minklubb i synnerhet”.

Får jag föreslå att vi tillsammans hedrar våra kamrater med en stunds eftertanke.

TackKallelse till årsmöte 29/11

2016 Posted on 2016-11-15 13:02

FLOTTANS MINKLUBB

inbjuder till Årsmöte tisdag 2016-11-29

på Sjöofficerssällskapet, Skeppsholmen.

Chefen för första Ubåtsflottiljen kommendör Mats Agnéus, kåserar om
”Minören och mångsidigheten – eller hur jag blev ubåtsflottiljchef”

Anmälan till Jan Romson på e-post jan.romson@tele2.se eller mobil 070-630 16 99 snarast, dock senast måndag 2016-11-21.

Till middag serveras råraka med sikrom, crème fraiche och lökblandning till förrätt och till huvudrätt lammfärsbiffar med fetaost, soltorkad tomat samt rostade rotfrukter. Efter maten får vi kaffe och kaka. För middag betalar du 300 kr. Minklubben bjuder på ett glas vin eller en öl till middagen. Övrig dryck betalas var för sig.

Öl, vin och starkvaror finns som vanligt till försäljning i baren.

Betalning sker på plats.

Program (cirkatider)
Kl. 17-18 BIO i Kastellet

Kl. 18.00 Årsmöte i Kastellet

Kl. 19.30 Middag på Segelkronan

Kl. 20.30 Mats Agnéus kåserar

Kl. 22.00 Avtropp (färd hemåt eller nachspiel)Kallelse till vårmötet 12/5

2016 Posted on 2016-04-15 19:10

FLOTTANS MINKLUBB

inbjuder till klubbmöte torsdag 2016-05-12

på Militärhögskolan Karlberg

”Minören och minörens utbildning”

Temakväll med flera korta föredrag av såväl yngre som äldre minörer – officerare, specialistofficerare och sjömän.

Anmälan till Carl Lönnqvist på e-post carl.lonnqvist@mil.se.

Anmälan sker med namn och personnummer.

Vid frågor kontakta Carl på mobil 070-255 28 29.

Anmäl dig snarast, dock senast torsdag 2016-05-03.

Till middag serveras hemmagjord Pytt i panna med tillbehör

inklusive vatten eller lättöl för 120 kronor per person.

Öl, vin och starkvaror finns till försäljning i baren. Betalning sker på plats.

Program, ca-tider:

Kl. 1530-1630 Guidad visning Karlberg slott (max 35)

Kl 1700-1745 BIO Gyllenhielmska mässen / matsalen

Kl. 1800-1900 Kvällens föredrag

Kl. 1900-2200 Middag och samkväm

Guidad visning av Karlberg Slott

kl 1530-1630. Max antal 35 personer, först till kvarn. Anmälan till Carl.Minnesanteckningar från vintermötet 11/2

2016 Posted on 2016-02-24 14:12

Ordförande
Anders Widén hälsade alla välkomna och särskilt Marinchefen Jan Thörnqvist som
var kvällens föredragshållare. Vi var 44 personer på klubbmötet.

Ordförande
informerade om ”After Marinstridsdag” som genomfördes på mässen
Bastion Aurora i Karlskrona den 27 januari. Det var nära 100 personer som
umgicks och Minklubben lyckades värva nio medlemmar under kvällen.

Anders
meddelade att han kommer sluta i Försvarsmakten och börja på TRSM som kommer ta
över skärgårdstrafiken i Stockholms mellersta skärgård. Anders avser därför avgå
som ordförande vid nästa årsmöte.

Vi fick sedan
en orientering av Bertil Hult om Sjöofficerssällskapets i Stockholm (SOSS)
framtidsplaner. SOSS Service AB har haft kontrakt med Kobol Group för att sköta
mässen/restauranten på Segelkronan och konferensverksamheten på Kastellet. SOSS
Service AB har i december 2015 övertagits av Kobol. SOSS är nu en renodlad
medlemsförening. Mässen kommer att fortsätta fungera som vanligt och
medlemmarna ska inte märka någon skillnad i verksamheten.

Åke Foghammar i
föreningen M20 informerade om fartyget M20’s 75-års jubileum och den
jubileumsseglats som kommer genomföras under 2016. Resan går från Stockholm
runt kusten till Göteborg, därefter Göta kanal och hem igen. Man kan mönstra
ombord under hela eller delar av seglatsen mot en avgift. Mer information finns
minsveparen.se. Åke informerade också
om behovet av sponsring för att bland annat reparera skador i förstäven.

Marinchefen
presenterade Marinen under ingressen ’Ökad operativ effekt till 2020’. Marinen står på fyra
pelare; ubåtar, korvetter, minröjningsfartyg och amfibieförbandet. Verksamheten
2015 gicks igenom och den förändrade omvärldsbilden med ökad aktivitet i Östersjön,
IS och flyktingströmmar. Planerade övningar och insatser 2016 presenterades och
hur de marina förbanden sömlöst övergår från övningsverksamhet till att genomföra
insats. Marinchefen presenterade hur han ser att de marina förbanden bör
utvecklas för att stå starka. Glädjande för sällskapet var att sjöminan är
tillbaka i de operativa scenarierna och ses som en avskräckande resurs. Försvarsmakten
har nyligen övergått från värnpliktsförsvar till anställda soldater och sjömän.
Nu ska Försvarsmakten i ett upplägg som kallas ’GU ny’ genomföra
grundutbildning för frivilliga. För Marinen blir utbildningstiden 9 månader,
mot den tidigare tre månader långa GMU, varefter sjömännen kommer till
fartygen. Det finns också behov av att rekrytera fler officerare framöver och
reservofficersutbildningen kommer återupptas. Marinchefen avslutade med att
Marinen är på rätt väg. Stay calm and carry on!

Efter middagen
fick de närvarande möjligheter att ställa frågor och diskutera kvällens föredrag.

//Gunnar HansenKallelse till vintermötet 11/2

2016 Posted on 2016-01-13 22:29

FLOTTANS MINKLUBB

inbjuder till klubbmöte torsdag 2016-02-11
i SOSS lokaler, Skeppsholmen.

Föredragshållare är

Konteramiral Jan Thörnqvist

Ökad operativ effekt till 2020 – Marinchefens plan!”

Anmälan till Jan Romson på

e-post jan.romson@tele2.se eller mobil 070-630 16 99

snarast, dock senast torsdag 2016-02-04.

Max deltagare är 50 personer så först till kvarn gäller.

Till middag serveras senapsströmming med potatispuré, rårörda lingon

och skirat smör med mineralvatten/lättöl, kaffe och SOSS-kaka.

235 kronor per person.

Öl, vin och starkvaror finns till försäljning i baren.

Betalning sker på plats.

Program, ca-tider:

Kl. 1700-1800 Baren är öppen (BIO), Kastellet

Kl. 1800-1915 Kvällens föredrag, Kastellet

Kl. 1930-2200 Middag och samkväm, Segelkronan

Boka in nästa minklubbsmöte 12 maj. Då på MHS Karlberg.

Årsavgift 100 kr betalas in på Plusgiro 25 40 38-3 eller Swish 123 073 09 94.Mötesplan 2016

2016 Posted on 2016-01-07 16:56

After work i Karlskrona, 27 januari.

Vintermöte i Stockholm, 11 februari.

Vårmöte i Stockholm, 12 maj.

Höstmöte i Stockholm, 22 september.

Årsmöte (i Stockholm), 1 december.