0) Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning.
1) Styrelsen fick ansvarsfrihet.
2) Styrelsen omvaldes i sin helhet.
3) Styrelsen uppdrogs att finna en ledamot tjänstgörande i Karlskrona. I dagens moderna värld kan styrelsemöten genomföras via Skype, Facetime eller motsv. Ställningen som styrelseledamot från Karlskrona kommer därför att utlysas. En ”jobbannons” kommer marknadsföras via minklubben.se och facebook.com/minklubben.
4) Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 100 kr.